Over lokale groep 98

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is daarbij onze leidraad. In onze campagnes en acties, steeds voorafgegaan door grondig onderzoek, staat steeds een land of thema centraal.

Wereldwijd vormen groepen de ruggengraat van Amnesty International. Ook in Vlaanderen zijn er heel wat groepen actief. En van die groepen zijn wij: de groep Merksem - Brasschaat.

Wij zijn een groep die al meer dan 25 jaar actief is. Onze groep bestaat uit een actieve kern van 7 leden die worden gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor iedereen. Nieuwe leden zijn steeds meer dan welkom.

Wij vergaderen maandelijks in het jongerencentrum Bouckenborgh te Merksem.

Wij voeren grondig en langdurig actie rond een aantal dossiers. Zo hebben wij heel wat expertise opgebouwd rond de mensenrechtensituatie in Colombia: aan de hand van gegevens over een of meer gevangenen, slachtoffers van marteling, "verdwijning" of politieke moord schrijven wij de verantwoordelijke autoriteiten aan met de vraag om de mensenrechtenschending te doen stoppen, te onderzoeken, of om acties te ondernemen tegen mensenrechtenschenders.

Naast de dossiers met betrekking tot Colombia schrijven wij ook nog brieven voor en nemen wij ook nog actief deel aan andere Amnesty-campagnes (wereldwijde campagne tegen armoede, mensenrechtenschendingen in China, Isral / Palestina, e.a.).

Wij doen ook aan mensenrechtenpromotie en aan fondsenwerving door onze verkoopstands tijdens de eindejaarsperiode en door onze jaarlijkse quiz.

Leden van Lokale Groep 98
Enkele leden van lokale groep 98 tijdens een manifestatie in Brussel.